Producte

títol descripció
Datacograf Reader Per la descàrrega de la tarjeta de conductor i del tacògraf. més informació
Datacograf Lite Per la lectura dels les tarjetes de conductor i els anàlisis dels fitxers del tacògraf. més informació
Datacograf Professional Per obtenir un alt nivell d'anàlisis i informació de les dades obtingudes del tacògraf digital i analògic. més informació
Recawin RecaWin és un producte ideat especialment per a aquelles empreses que es dediquen al transport i al repartiment de mercaderies. més informació
wTaller wTaller és un software específic per a tallers mecànics, que permet realitzar les tasques de gestió i facturació de les empreses d'aquest sector més información
Conta21 Conta21 és una aplicació de contabilitat orientada a empreses de qualsevol àmbit, tant PYMES com grans corporacions més informació
RfWareH RfWareH s'ha dissenyat per portar la gestió inegral dels provessos que afecten al magatzem (control d'existències, entrades, sortiedes, inventari, articles, lots i ubicacions) d'una forma ràpida, àgil, pràctica i eficient. més información
ColdStorage ColdStorage és un sistema ideat per la gestió de magatzems de fred. Aquest software està dissenyat en base la radiofreqüència per la lectura de codis de barres. més información